Kasvata kiinteistön arvoa ja optimoi käyttökustannukset

Älykäs ratkaisu energiansäästöön
ja hyvään sisäilmaan.

EcoSmart lisää käyttö- ja asumisviihtyvyyttä, tehostaa teknistä huoltoa, auttaa optimoimaan energiankulutuksen – ja maksaa itsensä takaisin yllättävän nopeasti.

Lämmityskulut ovat Suomessa rakennusten suurimpia kiinteitä kuluja. Lämmitysongelmat näkyvät suurena vaihteluna kiinteistön tilojen välisissä sisälämpötiloissa. Motivan tutkimusten mukaan jopa 75%:ssa asuinrakennuksia on tästä johtuvaa turhaa energiankulutusta.

Korjaamalla kiinteistön lämmönhallinnan epätasapaino ja välttämällä ylilämmitystä voidaan kiinteistön energiakuluissa saavuttaa helposti jopa 20%:n säästö.

EcoSmart-kiinteistö valvoo itse itseään ja säätää kiinteistön talotekniikkaa muuttuvien olosuhteiden mukaan automaattisesti.

Fidelix EcoSmart -keinoälyn avulla talotekniikka on aina optimaalisesti säädetty. Tämä näkyy suorana kustannussäästönä sekä selkeästi parempana kiinteistön asumis- ja käyttömukavuutena. Siksi Fidelix EcoSmart on kiinteistönomistajan järkivalinta.

Keinoälyjärjestelmä takaa talotekniikan
oikean säädön ja optimoinnin

wtfdivi014-url14

Reaaliaikainen sääennustedata auttaa ennakoimaan muuttuvia olosuhteita

wtfdivi014-url13

Hyödyntää rakennuksen massaa lämmön varaajana

wtfdivi014-url16

Maksimoi IV-talteenoton hyödyn

wtfdivi014-url11

Hyödyntää sähkölaitteet lämmönlähteenä

wtfdivi014-url12

Huomioi todelliset sisäolosuhteet (lämpötila ja pitoisuudet)

wtfdivi014-url15

Valvoo talotekniikkaa ja raportoi huollon tarpeesta automaattisesti

EcoSmart on älykäs säästöratkaisu, joka lisää käyttö- ja asumisviihtyvyyttä.

EcoSmartin toiminta perustuu verkostosta kerättävään dataan ja siitä muodostettuun matemaattiseen malliin. Älykäs järjestelmä ennakoi säätilojen vaihtelut, oppii kuinka kiinteistö reagoi ja sopeutuu olosuhteisiin säätämällä jäähdytystä, lämmitystä tai ilmanvaihtoa. Näin kiinteistön käyttäjät nauttivat aina optimaalisesta sisäilmastosta.

EcoSmartin automatiikka tekee teknisestä huollosta huoletonta.

EcoSmart-kiinteistö valvoo itse itseään ja säätää kiinteistön talotekniikkaa muuttuvien olosuhteiden mukaan automaattisesti. Manuaalista säätöä tai ohjelmointia ei enää tarvita. Myös mahdolliset vikatilanteet tulevat välittömästi tietoon.

-20%

EcoSmartin säästöpotentiaali lämmitysenergiakustannuksissa.

EcoSmart auttaa leikkaamaan kiinteistön lämmityskuluja jopa viidenneksellä.

EcoSmartin avulla saavutetaan keskimäärin 10–20 prosentin välitön kustannushyöty lämmitys­energia­kustannuksissa. Järjestelmän keinoäly hyödyntää kiinteistöverkostosta kerätystä datasta muodostettua matemaattista mallia sekä reaaliaikaista sääennustetta. Näiden perusteella kiinteistön jäähdytys, lämmitys ja ilmanvaihto säädetään ennakoimaan muuttuvia olosuhteita.

EcoSmart on varma investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

EcoSmartilla realistisesti saavutettavissa oleva 20 %:n säästötavoite kuolettaa järjestelmän perustamiskulut parhaimmillaan jo muutamassa kuukaudessa. Oheisessa esimerkkilaskelmassa nähdään EcoSmartilla saavutetut edut lämmitettävältä tilavuudeltaan 9 500 m3:n kiinteistössä.

Kuinka muutan kiinteistöni älykkääksi EcoSmart-kiinteistöksi?

Olemassa olevat kohteet

Jos kiinteistö on jo Fidelix-järjestelmässä, riittää pelkkä ohjelmiston asentaminen. Muussa tapauksessa on syytä aloittaa kiinteistön talotekniikan kartoituksella. Molemmissa tapauksissa tie kohti älykästä energiansäästöä alkaa asiantuntijamme tekemästä ilmaisesta arviokäynnistä. Arviokäynnillä asiantuntijamme tutustuu kohteeseen, laskee kiinteistön säästöpotentiaalin ja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisessa EcoSmart kannattaa integroida kiinteistöön jo suunnitteluvaiheessa. Asiantuntijamme konsultoivat suunnitteljoita ratkaisun tehokkaimmassa toteutustavassa. Ota yhteyttä meihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, näin varmistat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Varaa EcoSmart -konsultointi

Asiantuntijamme kartoittaa kiinteistösi ja laatii yksityiskohtaisen säästölaskelman sekä EcoSmart-järjestelmän perustamissuunnitelman. Kartoitus on täysin veloitukseton eikä velvoita mihinkään.

Fidelix EcoSmart

EcoSmart auttaa pitämään elinkaari­rakentamisen säästötavoitteet

Älykkäiden ennakointi­järjestelmien tuella rakentaja voi sitoutua vastaamaan kiinteistöstä vuosikymmeniä.

ELINKAARIKOULUT