Sähkön kysyntäjousto – jatkuvaa korvausta valmiudesta säätää hetkellistä kulutustasi

Uusiutuvien tuotantomuotojen lisääntyessä sähköverkossa, säätötarve on kasvanut. Kun tuotanto ei jousta, täytyy kulutuksen joustaa. Sähköverkossa tarvitaan älykästä sähkön kysynnän joustoa.

Säätökykyinen sähköverkon kuorma voidaan liittää osaksi taajuuden vakautusreserviä. Fingrid Oyj ostaa vakausreserviä ja maksaa sopimuskumppaneilleen korvausta osallistumisesta käyttöreservin ylläpitoon.
Sähkön kysyntäjoustoon soveltuvia kohteita ovat kaikki, joissa sähkönkulutus on kohtuullisen suurta ja sitä voidaan joustaa hetkellisesti molempiin suuntiin.

Kohteita ovat esimerkiksi:

Jäähallit ja tekojääradat

Pakastevarastot ja
-terminaalit

Muut jäähdytys­laitteistot ja lämmitys­laitteistot

Tehtaat ja konepajat

Kauppakeskukset

Fidelix tarjoaa kokonaispalveluna ratkaisua sähkön kysyntäjoustoon aina asiakkaan automaatiolaitteistolta kaupankäyntiin Fingridin kanssa. Ratkaisu on liitettävissä Fidelix-automaation lisäksi useisiin eri valmistajien laitteistoihin.

  • Olet mukana parantamassa sähköverkon toimintavarmuutta.
  • Mahdollistat uusiutuvan energian lisäämistä sähkön tuotannossa.
  • Tuet energiajärjestelmän kehittymistä päästövapaaksi.

CASE
Pakkasvarasto


Kulutus / pvä
25 MWh
Arvioitu joustopotentiaali
0,5 MW
Saatavuus
85 % = 7446 tuntia
Reservin markkinahinta (2018)
52 200 €/v
Investointi
20 000 €

Esimerkkilaskelma

Normaalisti pakkasvarasto kuluttaa 25 MWh päivässä ja joustopotentiaaliksi on selvitetty 0,5 MW. Joustopotentiaali tarkoittaa, että hetkellisesti voidaan vähentää tai lisätä kohteen sähkötehoa 0,5 MW. Keskimääräinen joustotarve on muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.
Reservin markkinahinta määräytyy markkinoiden mukaisesti tunti- tai vuosikohtaisesti. Reservikorvaus on korvaus, jonka Fingrid Oyj maksaa reservin myyjälle. 500 kW suuruisen reservin myyjälle maksetaan vuodessa n. 50 000€ korvaus. Investoinnin suuruus riippuu tarvittavista muutoksista automaatiolaitteistoon. Yleensä lisätään sähkömittarointia ja tehdään ohjelmistotason muutoksia automaatioon. Takaisinmaksuaika voi parhaimmillaan olla jopa alle vuoden.

Voisiko kiinteistönne hyötyä kysyntäjoustosta?

Tämän näppärän laskurin avulla selvität, kuinka hyvin sähkönkysyntäjoustopalvelumme sopii sinun kiinteistösi sähkönkulutukseen ja -tarpeeseen. Voit tehdä laskelman joko kuormitustilanteen sähköntehon tai vuosittaisen sähkönkulutuksen mukaan.

Sähkön kysyntäjousto

Tämän näppärän laskurin avulla selvität, kuinka hyvin sähkönkysyntäjoustopalvelumme sopii sinun kiinteistösi sähkönkulutukseen ja -tarpeeseen. Voit tehdä laskelman joko kuormitustilanteen sähköntehon tai vuosittaisen sähkönkulutuksen mukaan. Huomioi, että laskurin antamat summat ovat arvioita.

sahkonkulutus_vuosi Sähkön
vuosikulutus
sahkoteho_kuormitus Sähkönteho
kuormitustilanteessa
sahkonkulutus_vuosi Sähkön
vuosikulutus
sahkoteho_kuormitus Sähkönteho
kuormitustilanteessa

Reservin saatavuus

- tuntia

Jousto-
kapasiteetti

- kW

Reservikorvaus

-

Takaisin-
maksuaika

- kk

Kiinnostuitko?

Varaa aika asiantuntijamme kanssa etäpalaveriin.